VšZP vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

26. marca 2021

Zdroj:
VšZP

Budovu aj s Pozemkami v Banskej Bystrici chce Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. predať formou obchodnej verejnej súťaže.

26. marec 2021

Tlačové správy

26. marec 2021

Tlačové správy

Budovu aj s Pozemkami v Banskej Bystrici chce Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. predať formou obchodnej verejnej súťaže.

Zdroj:
VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851
04 Bratislava – mestská časť Petržalka, vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ
SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného
majetku, ktorého je...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk