Aj počas pandémie zostal McDonald's stabilným a zodpovedným zamestnávateľom

27. mája 2021

Zdroj:
McDonald’s

Hoci pandémia priniesla mnohým ľuďom do životov neistotu, zamestnanci McDonald’s mohli zostať pokojní. Vďaka priazni zákazníkov, rozširovaniu dostupnosti svojich produktov a donáškovej služby sa spoločnosti podarilo udržať všetky pracovné miesta a zvýšiť podiel na trhu.

27. máj 2021

Tlačové správy

27. máj 2021

Tlačové správy

Hoci pandémia priniesla mnohým ľuďom do životov neistotu, zamestnanci McDonald’s mohli zostať pokojní. Vďaka priazni zákazníkov, rozširovaniu dostupnosti svojich produktov a donáškovej služby sa spoločnosti podarilo udržať všetky pracovné miesta a zvýšiť podiel na trhu.

Zdroj:...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk