V Bratislave určili ochranné pásmo pohrebísk i pravidlá, čo je v nich zakázané - Regióny - Správy

27. mája 2021

Ochranné pásmo na všetkých pohrebiskách v Bratislave bude v rozsahu 50 metrov od hranice ich pozemku. Výnimkou sú len niektoré cintoríny v mestských častiach Jarovce, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Devín, Záhorská Bystrica či Rača, kde sa táto hranica už nedá dodržať.

Foto: TASR

Snímka zo Židovského ortodoxného cintorína v Bratislave.

Bratislavský mestský parlament vo štvrtok odsúhlasil všeobecné
záväzné nariadenie, ktoré ochranné pásmo určilo a zároveň v ňom
stanovilo pravidlá umiestňovania a povoľovania stavieb, ale aj zakázalo
isté činnosti počas pohrebov. Nariadenie začne platiť od 15. júna.
V ochrannom pásme pohrebiska budú povolené len stavby súvisiace
s prevádzkou pohrebiska, zariadenia a vedenia...

0

Celý článok na spravy.pravda.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk