Študujte v Bratislave na jednej z najlepších českých súkromných VŠ

29. júna 2021

Slováci, ktorí za špičkovým vzdelaním v oblasti biznisu, marketingu alebo aplikovanej psychológie doteraz museli do Českej republiky, sa môžu začať vzdelávať v našom hlavnom meste. Na jeseň totiž otvorí súkromná Vysoká škola NEWTON (NEWTON University) študijné miesto v Bratislave. Škola si v ČR získala uznanie prepojením na prax.NEWTON University (predtým NEWTON College) je šesťkrát najlepšie hodnotená súkromná VŠ v Českej republike za posledných osem rokov. Od jesene sa na nej môžete vzdelávať aj doma v študijných programoch so zameraním na biznis, ekonomiku, manažment, marketing, v profesijnom vzdelávaní aj na aplikovanú psychológiu. NEWTON bude pôsobiť v Bratislave na Tomášikovej ulici č. 22.Škola sa bude riadiť českým zákonom o vysokých školách. Preto na nej aj v kombinovanej forme štúdia získate titul Bc. za 3 roky a Ing. za 2 roky v pripravovanom nadväzujúcom magisterskom štúdiu. Okrem toho tu môžete...

0

Celý článok na www.aktuality.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk