Odborník pre informatizáciu štátu: Ľudia sa sami pripravujú o možnosť podieľať sa na vládnutí

9. novembra 2020

9. november 2020Tlačové správy

Málokto vie, že stačí aby 15-tisíc občanov elektronicky, teda hoc aj z pohodlia svojej obývačky, podpísalo tzv. elektronickú hromadnú žiadosť, a tou sa musí vláda zaoberať. Pritom tento mechanizmus je občanom k dispozícii už od roku 2015.

Zdroj:
GlobalTel

Vláda sa zaviazala, že všetky takéto žiadosti vezme v úvahu
a prerokuje ich na svojom rokovaní a zaujme k nim stanovisko vo forme
uznesenia. O tom, prečo túto možnosť, ktorá dáva občanom do ruky silnú
zbraň na presadzovanie svojich záujmov, nevyužívame, sme hovorili s Ing.
Rolandom Takácsom, PhD., biznis konzultantom, ktorý spolupracoval na tvorbe systému pre
elektronické hromadné žiadosti.

Koľko bolo doteraz podaných hromadných žiadostí?
Za skoro 5 rokov bola správne podaná iba jediná žiadosť, aj tá však
nezískala dostatočnú...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk