Predstavitelia právnickej fakulty nesúhlasia so zmenou sporného paragrafu

6. septembra 2021

V slovenskom právnom poriadku sú mimoriadne opravné prostriedky bežné ako v civilnom procesnom práve tak aj správnom práve či daňovom práve, uviedol dekan PraF UK Eduard Burda.Predstavitelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PraF UK) v Bratislave nesúhlasia so zamýšľanou zmenou paragrafu 363 Trestného poriadku a so zužovaním právomoci generálneho prokurátora. V stanovisku to uviedol dekan PraF UK Eduard Burda."Účelom zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní je odstraňovanie nezákonnosti rozhodnutí vydávaných v rámci prípravného konania, ako aj nezákonnosti postupu, ktorý vydaniu týchto rozhodnutí predchádzal. Zmena dotknutého ustanovenia Trestného poriadku je spôsobilá negatívne pôsobiť na atribúty zákonnosti trestného konania," reagoval Burda.Spolu s prodekanom PraF UK pre vedu Tomášom Strémym zastávajú názor, že nie je správne, keď smerovanie trestnoprávnej úpravy ovplyvňuje medializácia...

0

Celý článok na www.aktuality.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk