V nasledujúcich dňoch budú otvorené všetky ostatné úseky obchvatu D4R7

7. septembra 2021

Všetky práce na obchvate D4R7 sú v podstate dokončené a zhotoviteľ - spoločnosť D4R7 Construction - sa zaoberá povoľovacím procesom. Spoločnosť očakáva, že v nasledujúcich dňoch budú všetky zvyšné úseky obchvatu otvorené pre dopravu.Firma vyzdvihla, že napriek nedodržaniu zmluvy v súvislosti s dodaním križovatky diaľnic D4 a D1 pracovala na dokončení prác v čo najkratšom možnom čase, aby v Bratislave znížila zápchy.Práve križovatka diaľnic D4 a D1 silno ovplyvnila projekt D4R7 a vzbudila záujem médií v posledných dňoch. „Považujeme za dôležité zdôrazniť, že križovatka D4 D1 nie je súčasťou koncesnej zmluvy podpísanej Slovenskou republikou a koncesionárom. Naopak, bola v nej uvedená jasná podmienka, že dokončená križovatka bude koncesionárovi poskytnutá do januára 2019,“ podotkla spoločnosť.Zhotoviteľ obchvatu zdôraznil, že odvtedy trpel dôsledkami neexistencie tohto pripojenia, pričom za posledné...

0

Celý článok na www.aktuality.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk