Solárna energia: Aj keď je zadarmo, Slovensko z nej využíva iba zlomok

Solárna energia k nám prúdi zo slnka a ako taká je zadarmo. Okrem toho, že sa dá využívať na výrobu elektrickej energie, ohrev vody či varenie, má slnečná energia „na svedomí“ aj ďalšie druhy energie – napríklad veternú alebo vodnú.

Slnečná energia k nám prúdi bez toho, aby sme sa o to akokoľvek pričinili. Patrí teda medzi najdostupnejšie a zároveň najčistejšie obnoviteľné zdroje energie na našej planéte.

Keby sme ju ako ľudstvo vedeli využívať naplno, nepotrebovali by sme žiadny iný zdroj energie a napriek tomu by sme mali dostatok elektrickej energie, teplej vody, tepla na kúrenie aj pohon dopravných prostriedkov.

Technológie využívajúce solárnu energiu sú síce z roka na rok dokonalejšie, ale aj tak pokrýva energia získaná zo slnka zatiaľ len zlomok z celkovo vyrobenej elektrickej energie.

Napríklad v Európskej únii mali v roku 2021 solárne zdroje 10-percentný podiel na výrobe elektrickej energie. V solárnych paneloch sa vtedy vyrobilo 39 terrawatthodín (TWh) elektriny, čo bolo o takmer 11 TWh viac ako v roku 2018.

Na čo má vplyv solárna energia?

Hoci zatiaľ nedokážeme využívať potenciál slnečnej energie prichádzajúcej na zem naplno, platí zákon zachovania energie, podľa ktorého sa všetka solárna energia po dopade na našu planétu premení na iné formy energie.

Znamená to, že vplyv slnečnej energie sa prejavuje aj na iných zdrojoch energie – aj zelených. Slnečná energia je napríklad hybnou silou pre kolobeh vody, teda vodnú energiu. Ohrievanie vzduchu a jeho prúdenie by tiež nebolo možné bez slnečnej energie. Takže sa podieľa aj na veternej energii.

Slnečná energia je potrebná rovnako tak na existenciu energie z biomasy, pretože bez slnka by nemohla prebiehať fotosyntéza.

Tieto druhy slnečnej energie sú zadarmo.

Na čo má vplyv solárna energia?

Solárna energia a jej využitie

Využívať slnečnú energiu cielene znamená nechať ju dopadať na zariadenia, ktoré ju vedia ďalej premieňať na iné druhy energie.

Takými zariadeniami sú napríklad slnečné (solárne) kolektory, fotovoltické články (solárne panely), slnečná pec, slnečný varič a slnečná (prúdová) veža. Nimi sa dá solárna energia premieňať na elektrickú a/alebo tepelnú energiu.

Ako sa to deje? Energia, ktorá sa dostáva na zem zo slnka (na jeho povrchu je teplota cca 6 000 °C), je vo forme žiarenia. To sa skladá zo svetla, UV žiarenia a tepelného žiarenia.

Energia zo slnka je ukrytá vo fotónoch, malých časticiach, ktoré sú neustále v pohybe, majú rýchlosť svetla a nulovú hmotnosť. Vlastnosti fotónov sa využívajú pri premene slnečnej energie na iný druh energie.

Táto energia je v podstate zadarmo, náklady na ňu tvoria iba kúpa, montáž a prevádzka zariadení.

Využívanie slnečnej energie na Slovensku

Na Slovensku sa solárna energia využíva na ohrev vody a získavanie elektrickej energie v domácnostiach a firmách, ako aj na výrobu elektrickej energie v slnečných parkoch (fotovoltické elektrárne).

Napriek tomu využívame iba zlomok potenciálu slnečného žiarenia na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva SR stanovilo využiteľný potenciál slnka u nás na 9 450 GWh ročne. Solárna energia by tak mohla byť druhý najvýznamnejší zdroj obnoviteľnej energie na Slovensku. Prvým je biomasa, ak neberieme do úvahy atómovú energiu, ktorá bola oficiálne zaradená medzi udržateľné zdroje.

Využívanie slnečnej energie na Slovensku

Investícia do sebestačnosti

Podľa odborníkov by domácnosti, ale aj firmy mali v nasledujúcich rokoch investovať do solárnych zariadení, čím ušetria náklady na drahé energie a zároveň zvýšia svoju sebestačnosť.

To by podľa nášho názoru mohlo zabezpečiť udržateľnú konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva.

Investícia do fotovoltického systému vo výške 10-tisíc € znamená každoročne 10-tisíc kilowatthodín elektrickej energie. Ak sa cena za kilowatthodinu vydelí životnosťou zariadenia (čo je približne 20 rokov), už dnes je takto získaná elektrina lacnejšia než elektrina z klasických zdrojov.

Investícia do sebestačnosti
1

Slovenská neživotná poisťovňa PREMIUM IC oslávi 5. narodeniny netradične: podporí kultúru a malých lokálnych podnikateľov

Dôvodov na radosť aktuálne nemáme veľa. Naopak, jednotlivci, rodiny, podniky aj krajina čelia obrovským problémom. Vedenie slovenskej poisťovne PREMIUM Insurance Company sa preto rozhodlo namiesto bujarých osláv podporiť kultúru a drobných podnikateľov.

Bratislava (5. mája 2022) – Vedenie jedinej slovenskej neživotnej poisťovne na našom trhu by s istotou našlo mnoho dôvodov na oslavu. Vzhľadom na situáciu, ktorú spôsobila pandémia a ktorú momentálne ešte viac komplikuje dianie na Ukrajine, sa však rozhodlo, že výročie založenia PREMIUM IC využijú na pomoc kultúre a drobným podnikateľom.

Niekto môže tvrdiť, že svet je hlavne o peniazoch, my sme presvedčení, že rovnako dôležitá je aj istota, bezpečie a kultúra. Istota a bezpečie preto, že nám dávajú okrem iného možnosť zarábať spomínané peniaze. A kultúra preto, že je to potrava pre dušu. Niekto múdry raz povedal, že kultúra spasí svet. Ja som hlboko presvedčený, že bez kultúry nie je možný plnohodnotný, pokojný a zároveň na zážitky bohatý život. Rozhodli sme sa preto spojiť príjemné s užitočným a aspoň trochu pomôcť,“ povedal Mojmír Vedej,predseda predstavenstva PREMIUM IC.

Pripomenutie 5. výročia počinu, ktorý nemá v moderných dejinách Slovenska obdobu – založenie výsostne slovenskej neživotnej poisťovne –, sa preto bude konať 5. mája na pôde Radošinského naivného divadla a o občerstvenie na túto príležitosť sa postarajú lokálni výrobcovia zákuskov, vinári, pekári, výrobcovia syrov a lahôdkari.

Oslávenec, jeho pozvaní obchodní partneri, hlavní dodávatelia služieb, ale aj klienti poisťovne, ktorá sa špecializuje na poisťovanie rizík všetkého druhu a majetku, môžu podporiť Radošinské naivné divadlo cez Občianske združenie „ČLOVEČINA“ zakúpením CD a kníh.

Uvedomujeme si, že mnoho rodín aj podnikateľov čelí náročnej úlohe finančne aj psychicky zvládnuť každodenné žitie a bytie. Ešte náročnejšie je to pre malé nezávislé subjekty, venujúce sa kultúre. Našou aktivitou chceme pripomenúť, že aj v ťažkej dobe má zmysel nájsť si čas aj na divadlo alebo iný druh kultúry, trochu vypnúť od každodenných starostí a načerpať tak silu do ďalších dní,“ vysvetlil M. Vedej z PREMIUM IC.

Slovenská poisťovňa PREMIUM IC vznikla pred piatimi rokmi v podstate na zelenej lúke. „Odkedy sme od regulátora získali licenciu, venujeme sa poisťovaniu majetku a všetkých druhov zodpovednosti. V priebehu piatich rokov sme do našej spoločnosti investovali kapitál vo výške 11 miliónov eur. Za najväčšiu hodnotu, ktorú máme, však považujem kvalitných kolegov a dôveru ľudí. Vyznávame rovnaké hodnoty, a preto som presvedčený, že podporu divadla a malých lokálnych dodávateľov ako formu vhodnej oslavy nášho výročia ocenia a užijú si ju,“ uzavrel predseda predstavenstva PREMIUM IC.

0