Analytik IT - SDS

2023-01-25 14:01:48

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
- podpora projektového tímu pri návrhu, vývoji, testovaní a nasadení systémov;

- analýza a návrh riešenia nových aplikácií resp. zmien v existujúcich systémoch;

- zber požiadaviek, komunikácia so zadávateľmi požiadaviek;

- analýza a návrh riešenia, detailný návrh implementácie, funkčná špecifikácia, tvorba vývojových diagramov;

- testovanie navrhovaného systému, komunikácia s ostatnými vývojármi v tíme;

- tvorba dokumentácie, školenie koncových používateľov;

- podpora produkčnej verzie aplikácií, práce na zapracovaní zmien a odstraňovaní chýb;

- analýza dátových štruktúr v existujúcich systémoch, práce na výbere a poskytovaní údajov pre interné/externé subjekty; (zber požiadaviek na výber, vytváranie a spúšťanie SQL skriptov)

- oboznamovanie sa s legislatívou v oblasti sociálneho poistenia.

Benefity a ďalšie výhody:
• Poskytujeme 1 týždeň dovolenky navyše.

• Na oddych môže zamestnanec a jeho rodinní príslušníci využívať naše doškoľovacie a rekreačné zariadenia v Pavčinej Lehote, alebo na Starých Horách.

• U nás je 7,5 hodinový pracovný úväzok, pričom poskytujeme pružný pracovný čas.

• Byť chorý nie je nikomu príjemné. Svojim zamestnancom poskytujeme už od prvého dňa „péenky“, zvýšenú náhradu príjmu, ktorá je vo výške 70% denného vymeriavacieho základu.

• Pri zjavnom ochorení môžete využiť 2 dni voľna navyše.

• Obed z domu, alebo menučko? Zamestnancom prispievame na stravovanie takmer 75% z celkovej výšky stravovacej poukážky 5,10€.

• Do III. piliera prispievame 3% až 6%, podľa dĺžky pracovného pomeru.

• Vážime si solidárnosť, a preto každému darcovi krvi ktorý získa niektorú z Jánskeho plakiet, poskytujeme finančnú odmenu vo výške od 70€ do 350€.

• Ak sa zamestnanec ocitne vo finančnej tiesni, nemusí chodiť do banky, či iných finančných inštitúcií, ale môže požiadať o nenávratnú finančnú výpomoc, alebo návratnú bezúročnú pôžičku za zvýhodnených podmienok priamo Sociálnu poisťovňu.

• Byť verný a spoľahlivý sa oplatí. Každý zamestnanec pri pracovnom, alebo životnom výročí získa peňažnú odmenu.

Informácie pre uchádzača:
O výsledku konania budeme informovať každého uchádzača.

Požiadavky na zamestnancaMinimálne požadované vzdelanie:
vysokoškolské I. stupňa (bakalárske)

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk (mierne pokročilý - B1)


Vhodné pre absolventov:
Nie

Iné znalosti:
Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint
Všeobecne požadované znalosti:
Osobnostné predpoklady a zručnosti:- všeobecný prehľad v IT a znalosti IT infraštruktúry;

- znalosť metodiky SW vývoja;

- praktické skúsenosti v oblasti návrhu a dizajnu SW riešení;

- prax v oblasti analýz a návrhu dátových štruktúr, práce s dátami;

- znalosť UML, SQL, XML;

- aktívne skúsenosti s MS Word, MS Excel, MS Power Point;

- znalosť Visual Paradigm výhodou;- analytické myslenie;

- schopnosť rýchlej orientácie v problematike;

- flexibilita, samostatnosť, presnosť a spoľahlivosť;

- konštruktívny a pozitívny prístup pri riešení problémov;

- slušné a profesionálne vystupovanie a komunikácia;

- zmysel pre tímovú spoluprácu.

Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti:

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Za podmienok ustanovených v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení poskytuje poistencom dávky vyplývajúce z určených druhov poistenia. Sociálna poisťovňa spravuje Centrálny informačný a ponukový systém (CIPS), prostredníctvom ktorého sporiteľ/žiadateľ o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia dostáva všetky ponuky na dôchodok od poisťovní a dôchodkových správcovských spoločností z jedného zdroja. Oblasť pôsobenia:
Všeobecná verejná správa Adresa:
Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
www.socpoist.sk/
Kontaktné údaje:
Gabriela Grečnárová Magalová
29. augusta 8 a 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81363, Slovenská republika
Tel: 0908088715

Iné možnosti práce

Prejsť na inzerát
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk
user-mdbuilding-onewspaper-oshopping-basket