Projektový manažér

8. februára 2021

Benefity a ďalšie výhody:

• dovolenka dlhšia o 5 dní oproti zákonnému nároku (teda 25 dní, resp. 30 dní pri splnení podmienok stanovených Zákonníkom práce),
• polročné a koncoročné odmeny (ak to finančná situácia organizácie v danom roku umožňuje)
• podpora vzdelávania pracovníkov,
• príspevok zo sociálneho fondu na kultúrne, športové alebo rekreačné aktivity pre zamestnancov, resp. aj na nákup vitamínov na podporu imunity,
• priateľský pracovný kolektív s ľuďmi ochotnými vzájomne si pomôcť.

Informácie pre uchádzača:

Základná zložka mzdy (v hrubom):
1100 € za mesiacDátum nástupu:
1. 3. 2021Dátum pridania ponuky:
6. 2. 2021Dátum poslednej aktualizácie:
8. 2. 2021Pracovný a mimopracovný pomer:pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12Pracovná oblasť:Veda a výskumInformácie o sprostredkovaní:Informácie pre záujemcu:Termín a spôsob podania žiadosti a výberový proces:Žiadosť o prijatie do zamestnania (teda motiváciu, prečo by sme práve Vás mali prijať do nášho tímu) spolu so životopisom (a to v slovenčine alebo v angličtine) posielajte elektronicky na e-mailovú adresu email do 17. 2. 2021.Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý je súčasťou výberového konania a uskutoční sa predbežne v týždni od 22. do 26. 2. 2021 (o presnom termíne budú uchádzači vybraní na pohovor informovaní e-mailom; vzhľadom na protipandemické opatrenia bude pohovor prebiehať on-line prostredníctvom platformy MS Teams, link na pripojenie dostane pozvaný uchádzač e-mailom).SAIA neposkytuje informácie ohľadom výberu uchádzačom o zamestnanie priebežne, ale až po vyhodnotení celého výberového konania (pravdepodobne najneskôr do 15. 3. 2021) zašle všetkým uchádzačom odpoveď na ich žiadosť o prijatie do zamestnania.Záujemcovia o zamestnanie zasielajú podklady osobne. Záujemca o zamestnanie zaslaním e-mailu a požadovaných dokumentov (ako je uvedené vyššie) potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň záujemca zaslaním e-mailu vyjadruje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania (motivačnom liste) a iných prípadných prílohách, ktoré záujemca zašle, a to na účely výberového konania na prijatie do zamestnania v SAIA, n. o.O organizácii:SAIA, n. o., je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Viac informácií o našej činnosti možno nájsť na www.saia.sk.Náplň (druh) práce
• realizácia projektov zastrešených v rámci SAIA činnosťou servisných centier EURAXESS Slovensko (súvisiacich s vyššie definovaným profilom uchádzača),
• obsahový reporting o aktivitách projektov voči financujúcim organizáciám (v slovenskom a anglickom jazyku),
• spracovanie podkladov z finančného oddelenia pre vyúčtovanie finančných prostriedkov voči financujúcim organizáciám a kontrola oprávnenosti pri vykazovaných výdavkoch,
• komunikácia s predstaviteľmi iných organizácií (partnermi v európskej sieti EURAXESS a ďalšími projektovými partnermi) v slovenskom a anglickom jazyku,Ponúkané výhody
• dovolenka dlhšia o 5 dní oproti zákonnému nároku (teda 25 dní, resp. 30 dní pri splnení podmienok stanovených Zákonníkom práce),
• polročné a koncoročné odmeny (ak to finančná situácia organizácie v danom roku umožňuje)
• podpora vzdelávania pracovníkov,
• príspevok zo sociálneho fondu na kultúrne, športové alebo rekreačné aktivity pre zamestnancov, resp. aj na nákup vitamínov na podporu imunity,
• priateľský pracovný kolektív s ľuďmi ochotnými vzájomne si pomôcť.Pracovné podmienkyPráca na zmeny:
jednozmenný pracovný režimZdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:
Ponúkané výhody

• dovolenka dlhšia o 5 dní oproti zákonnému nároku (teda 25 dní, resp. 30 dní pri splnení podmienok stanovených Zákonníkom práce),
• polročné a koncoročné odmeny (ak to finančná situácia organizácie v danom roku umožňuje)
• podpora vzdelávania pracovníkov,
• príspevok zo sociálneho fondu na kultúrne, športové alebo rekreačné aktivity pre zamestnancov, resp. aj na nákup vitamínov na podporu imunity,
• priateľský pracovný kolektív s ľuďmi ochotnými vzájomne si pomôcť.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Zručnosti, schopnosti

Cudzie jazyky:

  • anglický - vysoká: C1 a C2

Počítače:

  • Internet - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá
  • Microsoft Outlook - pokročilá

Ďalšie požiadavky:• ukončené vysokoškolské štúdium minimálne 2. stupňa; vítaní sú aj uchádzači so skúsenosťou s doktorandským štúdiom (či už ukončeným, alebo nie),
• v rámci plánovanej činnosti ide o aktivity v oblasti podpory výskumníkov, pričom preferovaná je znalosť, resp. skúsenosť v jednej alebo vo viacerých nasledujúcich oblastiach:
o podpora kariérneho rozvoja všeobecne (napr. skúsenosti s tréningom prenositeľných zručností/soft-skills pre rôzne cieľové skupiny),
o podpora rozvoja medzisektorovej mobility medzi akademickým a neakademickým sektorom,
o podpora výskumníkov pri medzinárodnej mobilite (zahraničných pri príchode na Slovensko a slovenských pri odchode do zahraničia) a riešenie praktických otázok z toho vyplývajúcich (napr. práca s cudzincami a integráciou),
o rešerš európskych a národných stratégií a politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy
• veľmi vítanou je praktická skúsenosť s realizáciou projektov podporených z európskych zdrojov (Erasmus, Horizont, štrukturálne fondy)
• požadovaná je výborná znalosť angličtiny (min. úroveň B2/C1) a slovenský jazyk na úrovni materinského jazyka,
• zručnosti pre prácu s počítačom sú nevyhnutné (práca s Windows 10, MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Teams, internet)
• vítané sú aj zručnosti s prácou so sociálnymi sieťami (LinkedIn, Facebook, Twitter – využívanie sociálnych sietí pre profesijné účely, najmä spracovanie a postovanie informácií relevantných k náplni práce, tvorba obsahu pre záujmové skupiny vo vzťahu k výskumu, medzinárodnej spolupráci a rozvoju ľudských zdrojov a nábor a identifikácia talentov, príprava a nastavovanie reklamy v sociálnych sieťach),
• požadované vlastnosti: aktívny prístup k práci, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť v kombinácii so schopnosťou spolupracovať v tíme,
• miesto výkonu práce: sídlo organizácie v Bratislave.

Prejsť na inzerát
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk
user-mdbuilding-onewspaper-oshopping-basket